Musées & galeries Bangkok, Thaïlande

  Le catalogue des sociétés

13.732475, 100.527912 
+66 2 633 0700
Téléphone
64 อาคาร Plan House ซอย สาทร 10, สาทรเหนือ, Silom, Bang Rak 
+66 89 813 8838
Téléphone
Thanon Phran Nok, Bangkok Noi 
+66 2 419 2600
Téléphone
ชั้น 3 อาคารโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 
+66 2 218 8441
Téléphone
440-446 Maitri Chit Road, Pom Prap, Pom Prap Sattru Phai 
web
254 ภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ถนนพญาไท, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 
+66 2 218 5442
Téléphone
55, มูลนิธิส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะไทย, ซอยจัดสรรเอื้อวัฒนสกุล 19/4 ถนนพัฒนาการ, แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร, 10250 
+66 2 321 0048
Téléphone
149, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตพระนครใต้, ถนนเจริญกรุง, แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร, 10120 
+66 2 211 2052
Téléphone
พิพิธภัณท์สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน, Pathum Wan 
+66 2 250 1849
web, Téléphone
69, ถนนพระราม 5, แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10100 
+66 2 224 1396
Téléphone
Wat Pak Nam, Pak Khlong Phasi Charoen, Phasi Charoen 

254, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึกชีววิทยา 1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์, ถนนพญาไท, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 
+66 2 218 5266
Téléphone
ชั้น1 อาคารวาจวิทยาวัฑฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ถนนอังรีดูนังต์, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร, 10330 
+66 2 218 3634
Téléphone
254 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตรงข้ามอาคารวิทยาพัฒนา, ถนนพญาไท, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 
+66 2 218 3634
Téléphone
1873, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตึก สก. ชั้น 7, ถนนพระรามที่ 4, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 
+66 2 251 8932
Téléphone
ถนน ราชดำเนินกลาง, Wat Bowon Niwet, Phra Nakhon 
+66 2 621 0044
web, Téléphone
Ratchawithi Rd, แขวง ทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี 

2, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, ซอยอู่ทองใน ถนนราชวิถี, แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร, 10300 
+66 2 244 2055
Téléphone
254, อาคารบรมราชกุมารีชั้น 15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ถนนพญาไท, แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, 10330 
+66 2 218 7097
Téléphone